LØYPEAVGIFT SESONGEN 2018/2019

I følge Primstaven er første vinterdag 14. oktober.

Selv om det fortsatt er plussgrader i fjellet, er nok Kong Vinter ikke så veldig langt unna ❄️❄️❄️

Det betyr at det er på tide å innbetale løypeavgiften for 2018/2019-sesongen

Konto nr 2140.03.54534

Beløp kr 1.200,-

Betalingsfrist 1. november 2018

Husk å merke betalingen med

– navn

– hytteområde  (G = Gamlestølen, GR= Graneistølen, B= Bakko, BT = Bakkotjednet, SK = Skåletjednet)

– tomtene/veiadresse

Vi gleder oss til nok en flott skisesong 🎿❄️

Husk at all oppdatering om løypekjøring og føreforhold legges fortløpende ut på vår Facebook-side www.facebook.com/Jomfruslettfjell Løypelag

Hilsen Styret ☃️❄️☃️⛄️❄️⛄️

DUGNAD 1. SEPTEMBER 2018

MINNER OM DUGNADEN 1. SEPTEMBER!!!!
👏👏👏

Gamlestølen Vel og Jomfruslettfjell Løypelag kaller inn til felles dugnad

lørdag 1. september 2018 kl. 10.00

Oppmøte på plassen ved servicebygget, nedenfor utleiehyttene.

Vi har mange oppgaver og håper at dere kan bidra –

Vi skal bygge

– 3 klopper
– sette ut løypestikker i store deler av løypenettet
(deilig fottur i fjellet  )
– mulig vi også må rake ut flis i tidligløypen, hvis vi ikke har fått
gjort dette med traktor før dugnaden

TA MED:
– små spett
– kubein
– hammer

til å sette ned løypestikkene med.

De som skal bygge klopper trenger:

– Motorsag, hammer, øks, skrudrill

På grunn av arrangement på Fjellstogo, satser vi på griling ved servicebygget umiddelbart etter at vi er ferdige med dugnadsoppgavene.
mail til:

jomfruslettfjell@gmail.com

Trenger tilbakemelding om hvem/hvor mange som kommer for fordeling av arbeidsoppgaver og innkjøp av mat og drikke.

Vi gleder oss til å se dere til fjells den 1. september.

Styret 

ÅRSMØTE I LØYPELAGET 29. MARS 2018 kl. 10.00 – 11.30

NB!  Merk tidspunkt for årsmøtet!

Innkalling til årsmøte 2018 i Jomfruslettfjell Løypelag

LØYPEAVGIFT FOR SESONGEN 2017/2018

Kong Vinter er i anmarsj og det er på tide å betale løypeavgift for sesongen 2017/2018

Innbetaling til –

Konto nr. 2140.03.54534

Beløp : Kr 1.200,-

Betalingsfrist : 01.11.2017

Husk å merke innbetaling med

-navn

-hytteområde (G= Gamlestølen, GR= Graneistølen, B=Bakko, BT= Bakkotjednet, SK= Skåletjednet)

-tomtenummer

-veiadresse

Vi gleder oss til en ny sesong med flotte skiløyper

Hilsen Styret

Styrets årsberetning og regnskap

Her er styrets årsberetning og regnskap til årsmøtet på Gamlestølen Fjellstue torsdag 13. april kl. 18:30.

Styret har også beskrevet pågående og planlagte prosjekter.

Støtt løypelaget med Trumf-bonus fra Joker Etnedal

Jomfruslettfjell Løypelag har inngått avtale med Joker Etnedal som gir løypelaget 2% ekstra Trumf-bonus i tillegg til din egen bonus. Les mer om avtalen her: Joker Etnedal

Avtalen krever at ditt Trumf medlemsnummer registreres hos løypelaget på forhånd. Dette kan du gjøre her: Registrer ditt Trumf-medlemsnummer.

 

Årsmøte i Jomfruslettfjell Løypelag 13. april 2017

Innkalling til årsmøte 2017 i Jomfruslettfjell Løypelag

Torsdag 13 april på Gamlestølen Fjellstue kl 18.30.

Årsmøtet etterfølger Gamlestølen Vel sitt møte som starter kl 1700 samme sted.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, må være styret i hende senest to uker før møtet.

Saksliste:

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av referent
 4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 5. Registrering av fremmøtte
 6. Årsberetning
 7. Prosjekter 2017/18
 8. Forslag til budsjett 2017/18
 9. Valg av styremedlem
 10. Valg av revisor
 11. Oppnevning av valgkomite
 12. Eventuelt

 

Velkommen!

Styret i Jomfruslettfjell Løypelag